വോട്ടർ പട്ടികയിലെ പേരും ആധാറും ഓൺലൈനായി ബന്ധിപ്പിക്കാം | VOTER LIST

വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേരുള്ള സമ്മതിദായകർക്ക് ആധാർ നമ്പർ വോട്ടർ പട്ടികയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാമെന്ന് ചീഫ് ഇലക്ടറൽ ഓഫീസർ അറിയിച്ചു. തെരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മിഷന്റെ ശുപാർശയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ വരുത്തിയ ഭേദഗതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണു വോട്ടർ പട്ടികയും ആധാർ നമ്പറും ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത്. നിലവിൽ വോട്ടർപട്ടികയിൽ പേരുള്ള ഒരു സമ്മതിദായകന് തന്റെ ആധാർ നമ്പർ തെരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മിഷന്റെ www.nvsp.in എന്ന വെബ്സൈറ്റ് മുഖേനയോ വോട്ടർ ഹെൽപ്പ്ലൈൻ ആപ്പ് (വി.എച്ച്.എ) മുഖേനയോ ഫോം 6B യിലോ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം. പുതുതായി വോട്ടർപട്ടികയിൽ പേര് ചേർക്കുന്നവർക്ക് …

വോട്ടർ പട്ടികയിലെ പേരും ആധാറും ഓൺലൈനായി ബന്ധിപ്പിക്കാം | VOTER LIST Read More »

Cochin Shipyard Limited Recruitment 2022 – Apply Online For Latest vacancies

Cochin Shipyard Limited Jobs 2022: Apply for 1 Housekeeping Staff Positions in Kochi, Kerala. Cochin Shipyard Limited officials recently published a job advertisement to fill 1 Posts via Online mode. All qualified candidates should visit the Cochin Shipyard Limited official website, cochinshipyard.com recruitment 2022. The deadline to apply online is August 31, 2022. Cochin Shipyard …

Cochin Shipyard Limited Recruitment 2022 – Apply Online For Latest vacancies Read More »

Byju’s Jobs For Freshers

BYJU’S, one of the world’s leading education-media-technology companies, is currently looking for enthusiastic teachers and Business Development Associates. It’s a fantastic opportunity to work on an important mission while also being part of a fun, talented team. (Byju’s Jobs For Freshers). About Byju’s BYJU’S is the world’s largest Ed-tech company and one of the world’s …

Byju’s Jobs For Freshers Read More »

hayatna dairy careers : Easy to Apply Online | Walk in Interview August 27-28-2022

hayatna dairy Walk in Interview August 27-28-2022 Hayatna Dairy currently Hiring for new employees. The company has published their vacancies on the Hayatna Dairy ’s careers page, the vacancies are in Abu Dhabi. and when we noticed that, we were very happy to share it with job seekers, and you can get every detail regarding …

hayatna dairy careers : Easy to Apply Online | Walk in Interview August 27-28-2022 Read More »