പുതിയ റേഷൻ കാർഡിന് അപേക്ഷിക്കാം കാർഡിലെ പേരുകൾ തിരുത്താം, കൂട്ടിച്ചേർക്കാം, നീക്കം ചെയ്യാം

റേഷൻ കാർഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ അപേക്ഷകളും ഓൺലൈനായി സമർപ്പിക്കാം. സിവിൽ സപ്ലൈസ് വകുപ്പിന്റെ വെബ്‌സൈറ്റിൽ ഈ സൗകര്യം ലഭ്യമാണ്. കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കും ഈ സൗകര്യം പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. വെബ്‌സൈറ്റ് മൊബൈലിൽ ലഭ്യമാണ്, പക്ഷേ വേഗത കുറവാണ്.

നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ റേഷൻ കാർഡ് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ, വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ ഹോം പേജിൽ സിറ്റിസൺ ലോഗിൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന സെക്ഷനിൽ പുതിയ റേഷൻ കാർഡിന് വേണ്ടിയാണെന്ന് ടിക്ക് ചെയ്യണം. അതിനായി താഴെയുള്ള ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി.

വെബ്സൈറ്റ്: ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം ഫോട്ടോ സഹിതം വിശദമായ വിവരണമുള്ള PDF സർക്കാർ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നോക്കിയാൽ എല്ലാം വ്യക്തമാകും.

PDF ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

കാർഡിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയുടെ ആധാർ നമ്പറും ഉപയോക്തൃനാമവും പാസ്‌വേഡും ഇ-മെയിൽ വിലാസവും ഫോൺ നമ്പറും നൽകുക. ആപ്ലിക്കേഷൻ ലിങ്ക് ഇപ്പോൾ ഇമെയിൽ വിലാസത്തിൽ ലഭ്യമാകും.

ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ റേഷൻ കാർഡ് അപേക്ഷാ ഫോറം ഓൺലൈനിൽ ലഭ്യമാകും. കാർഡിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടവരുടെ പേരും പ്രായവും മറ്റ് പ്രസക്തമായ വിവരങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തണം. രണ്ടു വയസ്സുവരെയുള്ള കുട്ടികളുടെ പേരുകൾ ഉൾപ്പെടുത്താം. കുട്ടികൾക്ക് ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റും മുതിർന്നവർക്ക് ആധാർ നമ്പറും ആവശ്യമാണ്. ഇവ ഫോട്ടോ എടുക്കുകയോ സ്‌കാൻ ചെയ്ത് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യണം.
പുതിയ റേഷൻ കാർഡിന് അപേക്ഷിക്കാം കാർഡിലെ പേരുകൾ തിരുത്താം, കൂട്ടിച്ചേർക്കാം, നീക്കം ചെയ്യാം

റേഷൻ കാർഡിലെ വിലാസവും ആധാറിലെ വിലാസവും വ്യത്യസ്തമാണെങ്കിൽ, രേഖയും അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യണം.

റേഷൻ കാർഡിൽ പേര് ചേർക്കാനും പേര് നീക്കം ചെയ്യാനും കാർഡ് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റാനും സൗകര്യമുണ്ട്. അതിനായി സിറ്റിസൺ ലോഗിൻ പേജിൽ പോയി നിലവിലുള്ള റേഷൻ കാർഡ് സെക്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. കാർഡ് നമ്പറും കാർഡ് ഉടമയുടെ ആധാർ നമ്പറും നൽകി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് താഴെയുള്ള ലിങ്ക് കാണുക.

ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.

ഏത് താലൂക്കിനെയും കാർഡ് ഉടമയായി തിരഞ്ഞെടുക്കാം. മരിച്ചവരുടെ പേരുകൾ ഒഴിവാക്കിയേക്കാം. പുതിയ പേരുകൾ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം. ഇതിനുള്ള രേഖകളും സപ്ലൈ ഓഫീസിൽ ഹാജരാക്കണം.

സിവിൽ സപ്ലൈസ് വകുപ്പിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കാൻ, താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.

ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് PDF ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക.